REGIN project

Publicacions

 • Materials de comunicació
Fullet Projecte REGIN

El Projecte REGIN s’ha creat per incloure la integració de migrants i refugiats a les polítiques de cohesió social d’àmbit regional a través de la construcció d’un marc comú per afavorir i guiar les regions i millorar els seus resultats mitjançant eines innovadores.

Per a més informació, descarregueu-vos el nostre fullet a:


 • Materials de comunicació
ASPECTES DESTACATS DE REGIN – PRIMER ANY D’IMPLEMENTACIÓ

 • Indicadors
MIPEX-R i Indicadors de Resultats

l’innovador conjunt d’indicadors regionals extrets a partir de qüestionaris estandarditzats es posa a prova a les sis regions sòcies del projecte: Açores (POR), Campània (ITA), Catalunya (ESP), Múrcia (ESP), Pulla (ITA) i Escània (SUE).

Els resultats s’agreguen en un doble conjunt de dades: les dades de les polítiques regionals d’integració de migrants “MIPEX-R” i les “dades de resultats regionals”.


 • Conjunt d’eines
Directrius per al Marc d’Avaluació

Com a part de les activitats previstes dins del “Laboratori d’Integració”, el Marc Comú i Matriu d’Avaluació conté una sèrie de preguntes clau i està dissenyat per ajudar les regions a avaluar les seves pràctiques en matèria d’inclusió de migrants i refugiats.


 • Conjunt d’eines
Directrius per al desenvolupament de capacitats

aquest document proporciona pautes perquè les autoritats regionals reforcin la seva capacitat de col·laborar amb les parts implicades territorials amb l’objectiu de desenvolupar i implementar accions d’integració a la seva regió.


 • Conjunt d’eines
Directrius per a la Formació

Les Directrius per a la Formació REGIN adreçades al personal regional consten de quatre mòduls que comporten un total de quatre hores de formació, més un mòdul introductori. L’objectiu d’aquestes directrius és millorar les competències, els coneixements, les destreses i l’actitud del personal i habilitar-lo per cobrir les mancances que es detectin en matèria d’integració de migrants. Els temes dels diferents mòduls són:

 • Mòdul 0 – Informació general
 • Mòdul 1 – Intervenció social: introducció als fonaments. Interculturalitat en la recepció i integració social
 • Mòdul 2 – Gestió de la diversitat des de l’administració. Integració i inclusió a les administracions públiques
 • Mòdul 3 – Recepció de migrants als serveis públics. Discriminació, racisme, xenofòbia. Immigració i discriminació
 • Mòdul 4 – Estereotips i prejudicis. Intervencions per evitar la discriminació. Assistència en la recerca de solucions innovadores: entrevista en profunditat i diagnosi. Xarxa de recursos i referència a altres recursos de suport. Destreses de Comunicació

Per a més informació, consulteu la secció Directrius per a la Formació del web del REGIN.


 • Informes
‘My Path Forward’

Aquesta publicació forma part del projecte del REGIN impulsat per Save the Children Suècia en col·laboració amb Partnership Skåne i presenta una metodologia que proporciona un enfocament i un entorn favorables per tal d’acompanyar la persona i abordar les mancances de l’oferta del sector públic quant a necessitats individuals.

El principi parteix d’un Guia que ofereix suport, orientació i informació sobre la nova societat i sobre tot el que passa en el camí que condueix a la comprensió d’una societat i una situació noves.


 • Actes de reunió
ACTA DE LA TERCERA TROBADA DE LA XARXA EXTERNA CELEBRADA EL 21 D’OCTUBRE DE 2021

 • Actes de reunió
ACTA DE LA SEGONA TROBADA DE LA XARXA EXTERNA CELEBRADA EL 26 DE GENER DE 2021

 • Actes de reunió
ACTA DE LA PRIMERA TROBADA DE LA XARXA EXTERNA CELEBRADA L’11 DE SETEMBRE DE 2020

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close