REGIN project

Recursos per a les regions

Per a la UE, la integració satisfactòria de migrants a les societats europees és una peça fonamental per augmentar les oportunitats de la migració regular i aprofitar tot allò que la immigració pot aportar al desenvolupament de la UE.
Les autoritats locals i regionals exerceixen un paper crucial en el procés d’integració, ja que la majoria de mesures s’apliquen a escala local i són determinants per al foment de la inclusió i la confiança mútua.

No obstant això, les regions s’enfronten a nombrosos reptes, com ara la manca d’experiència o de coneixements en aquest àmbit, la manca de recursos humans i econòmics o un entorn polític i social desfavorable a la integració de migrants.

REGIN té l’objectiu de desenvolupar eines que afavoreixin la col·laboració regional entre els diferents nivells administratius i la societat civil per tal d’aplicar polítiques d’integració més coherents.

REGIN constitueix una oportunitat per adaptar l’Índex de Polítiques d’Immigració i Integració (MIPEX), elaborat pel CIDOB i l’MPG, a l’àmbit regional en forma de MIPEX-R (és a dir, MIPEX-Regions) per mesurar l’efectivitat de les polítiques d’integració i els seus resultats a escala regional.

REGIN posarà a disposició dels governs regionals un conjunt d’eines innovador que els permeti reforçar els serveis socials a través del desenvolupament de capacitats de les parts interessades a les comunitats d’acollida i una formació elaborada específicament per al personal regional. Es desenvoluparà un marc d’avaluació i es posarà a prova amb les accions concretes que es duguin a terme a les regions pilot.

REGIN identificarà i monitorarà les pràctiques i les experiències relatives a la integració de migrants i refugiats a escala local posant l’accent als processos d’aprenentatge. Les accions d’integració innovadores fetes a mesura a les regions col·laboradores, el banc d’assaig sobre equitat sanitària i inclusió social i la base de dades i el mapa de pràctiques d’integració constituiran una font d’aprenentatge mutu entre regions.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close