This content is available in
Laboratori d'integració

Catalunya

El Departament d’Igualtat i Feminismes és l’entitat responsable de la gestió de les migracions del Govern català a través de la Secretaria d’Igualtats.

La transversalitat, el consens, la coordinació intergovernamental, la cooperació entre administracions i el diàleg amb la societat civil són les característiques principals d’aquesta gestió, les pedres angulars de la qual són la recepció inicial dels migrants i la inclusió i la participació a la societat catalana.

Com a un dels sis socis regionals, Catalunya posarà a prova les eines i els instruments desenvolupats en el marc de REGIN.

Informarà el personal funcionari i les parts interessades, hi treballarà per entendre el paper clau de la integració en la facilitació de la cohesió social (sessions de formació i desenvolupament de capacitats) i promourà i facilitarà activitats interactives i innovadores per fomentar la integració.

En col·laboració amb el CIDOB i l’MPG també coordinarà el treball referent als indicadors amb els altres socis regionals.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close