Per afavorir que les regions apliquin polítiques d’integració més coherents, REGIN treballa amb conjunts d’indicadors d’integració ja existents:

  • Els indicadors d’integració «Zaragoza» de la UE empren dades de l’Eurostat per monitorar la situació dels migrants i així poder comparar les realitats dels diferents Estats Membres de la UE. Hi ha tres objectius claus de les polítiques relacionats amb l’ús dels indicadors d’integració: entendre els contexts de la immigració i les conseqüències de la integració, avaluar els resultats de les polítiques i incorporar la integració a les polítiques generals.
  • De manera similar, l’ Índex de Polítiques d’Immigració i Integració (MIPEX), elaborat prèviament per dos dels socis del projecte, CIDOB i MPG, ha esdevingut una eina adient per mesurar les polítiques d’integració de migrants en diferents àmbits a tots els Estats Membres de la UE i més enllà.

Com que les polítiques també s’han desenvolupat a escala regional, aquest projecte pretèn adaptar el MIPEX a les regions. En definir si el pes de la responsabilitat regional és prou significatiu per garantir una comparació a escala de la UE, el projecte pretèn analitzar en quina mesura les polítiques nacionals requereixen d’una acció regional per a la seva aplicació i quines són les polítiques regionals més crucials per a la integració de migrants.

Els indicadors de les polítiques i els seus resultats han d’ajudar les autoritats regionals a elaborar polítiques d’integració i inclusió a partir de dades empíriques.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close