Regin baserar sig på en rad befintliga indikatorer för integration med ändamålet att hjälpa regionerna att tillämpa mer sammanhängande integrationspolitik:

  • Mätvärden EU:s integrationsindikatorer från Zaragoza som använder information från Eurostats för att göra övervakningen av invandrares situation i EU:s medlemsstater mer jämförbar. Det finns tre huvudsakliga strategiska syften med att använda integrationsindikatorer: att förstå integrationssammanhang och integrationsresultat, att utvärdera resultaten av strategierna och att införliva integration i de allmänna riktlinjerna.
  • På samma sätt har Index för integrationsåtgärder för invandrare (Mipex), som tidigare framställts av två av projektets samarbetspartners, Cidob och MPG, blivit ett användbart verktyg som mäter åtgärder för att integrera invandrare i alla EU:s medlemsstater och utöver dessa i olika åtgärdsområden.

Eftersom integrationsåtgärder även har utvecklats på regional nivå strävar detta projekt efter att anpassa Mipex till regioner. Projektet har för avsikt att utforska till vilken grad nationell praxis kräver regionala åtgärder för dess verkställande och vilka som är de avgörande regionala åtgärderna som har att göra med invandrarintegration genom att fastställa om andelen av det regionala mandatet är tillräckligt betydande för att garantera en jämförelse på EU-nivå.

Dessa praxis- och resultatindikatorer skall hjälpa regionala myndigheter att underbygga faktabaserat beslutsfattande på området invandrarintegration och delaktighet.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close