Genom Regin-projektet anpassades det nationella ramverket Mipex (Index för integrationsåtgärder för invandrare) till regional nivå som Mipex-regioner (Mipex-R). Mipex-R, som lanserades i december 2021 tillsammans med databasen och kartan för Regins integrationslabb som integrerade och sammankopplade verktyg, är ett unikt instrument som mäter regional politik och resultat för integration och inkludering av invandrare och personer som åtnjuter internationellt skydd, och som går bortom nationalstatsparadigmet och mot ett mer regionalt fokus på integration av invandrare.

Åtgärdsindikatorer utvecklades för att skapa en rik och flerdimensionell bild av invandrares integration på regional nivå. Dessa har organiserats längs fyra analytiska axlar:

 • förvaltningsfaktorer (åtgärder, aktörer och relationer samt resurser);
 • åtgärdscykeln (utformning, åtgärdsresultat, genomförande och utvärdering);
 • målgrupp (tredjelandsmedborgare och personer som åtnjuter internationellt skydd);
 • området integrationspolitik (inkluderar arbete, utbildning, hälsa, boende, språk, kultur, religion, social trygghet och socialt bistånd).

Denna innovativa uppsättning regionala indikatorer som bygger på standardiserade frågeformulär testades i projektets sex samarbetsregioner: Azorerna (PT), Campania (IT), Katalonien (ES), Murcia (ES), Apulien (IT) och Skåne (SE). De preliminära resultaten samlades i två uppsättningar av data: Mipex-R (datauppsättningen för regional politik för integration av invandrare) och datauppsättningen för regionala resultat, tillsammans med en metodbeskrivning.

Efter diskussioner med regionala experter och intressenter samlades dessa resultat i regionala policydokument. Dessa policy- och resultatindikatorer är till för att hjälpa regionala myndigheter att stödja faktabaserat beslutsfattande om integration och inkludering av invandrare. 

Mipex-R omfång utvidgades för att inkludera ytterligare regioner från 7 Europeiska länder (Österrike, Belgien, Tyskland, Italien, Portugal, Spanien och Sverige). De 25 regionerna som deltog i analysen för Mipex-R är följande, per land (se karta ovan): 

 • Österrike: Wien, Voralberg, Tyrolen;
 • Belgien: Flandern, Vallonien;
 • Tyskland: Mecklenburg-Vorpommern, Bayern, Berlin;
 • Italien: Kampanien, Emilia-Romagna, Friuli-Venedig Giulia, Apulien, Veneto, Trento, Södra Tyrolen;
 • Portugal: Azorerna, Lissabon;
 • Spanien: Katalonien, Murcia, Navarra, Baskien, Valencia, Melilla;
 • Sverige: Skåne, Västra Götaland.

En rapport med komparativa resultat från Mipex-R för de 25 regionerna som deltog, publicerades i mars 2022 tillsammans med en studie som är tillgänglig på spanska och har skrivits av CIDOB-forskare och återger jämförande resultat för de 6 spanska regionerna som deltagit (Baskien, Katalonien, Melilla, Murcia, Navarra och Valencia). 

I april 2022 organiserade MPG en webbkonferens för att presentera de huvudsakliga resultaten av Mipex-R tillsammans med en handbok för självutvärdering, som var uttänkt för att vara en praktisk vägledare för förvaltare och berörda parter på regional nivå så de kan utarbeta övergripande, inkluderande och effektiva integrationsåtgärder för invandrare. Ett kort dokument som färdigställts av MPG publicerades även det i april 2022 för att presentera resultaten från Mipex-R för intressenter och beslutsfattare på ett lättförståeligt sätt, knutet till Handlingsplanen för Integration ad Tredjelandsmedborgare och andra EU-strategier.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close