Recursos per a les regions

Conjunt d’eines per a les regions

REGIN ha posat a disposició dels governs regionals un conjunt d’eines innovador que els permeti reforçar els serveis socials a través del desenvolupament de capacitats de les parts interessades a les comunitats d’acollida i una formació elaborada específicament per al personal regional. Igualment, s’ha desenvolupat un marc d’avaluació i es posarà a prova amb les accions concretes que es duguin a terme a les regions pilot.

Marc d'avaluació

REGIN ha desenvolupatun marc d’avaluació per identificar les pràctiques en matèria d’integració de migrants. A partir de l’anàlisi de les pràctiques regionals recollides, s’ha definit un conjunt de criteris que permetin veure per què una pràctica es pot considerar bona o quines limitacions hi ha a l’hora d’entendre per què fracassa.

L’objectiu principal ha estat adaptar els Criteris d’Avaluació del CAD de l’OCDE (rellevància, efectivitat, eficiència, impacte, sostenibilitat) a les polítiques i les accions d’integració. Aquests criteris d’avaluació s’han emprat per identificar i filtrar les experiències a una base dades i un mapa de pràctiques regionals.

Al final del projecte, REGIN ha elaborat un Catàleg d’accions innovadores vinculat al marc d’avaluació.

Desenvolupament de capacitats

El desenvolupament de capacitats pot ampliar el coneixement i la conscienciació, afavorir l’acció col·laborativa i fomentar el compromís a llarg termini.
En el context de REGIN, també pot reforçar la col·laboració regional en xarxa, afavorir el suport, evitar potencials controvèrsies i beneficiar els migrants i refugiats, així com les comunitats d’acollida en el foment de la integració i la inclusió social.

Els líders de la comunitat i altres parts implicades amb coneixements sobre la integració de migrants poden impulsar la participació col·lectiva i contribuir a establir les bases de les accions i els programes.

El REGIN ha tingut l’objectiu d’aplicar una perspectiva sistemàtica al desenvolupament de capacitats per tal que les autoritats regionals puguin:

  • garantir que totes les parts implicades actuen a partir d’uns coneixements comuns;
  • proporcionar a les parts implicades els coneixements i les destreses necessàries per abordar la integració de migrants i refugiats de manera apropiada i efectiva;
  • garantir que les parts implicades proporcionen informació correcta i precisa a les seves comunitats o jurisdiccions;
  • combatre les concepcions errònies que les parts implicades puguin tenir sobre la integració;
  • fomentar un sentit de responsabilitat col·lectiva i enfortir la capacitat de les autoritats regionals per treballar conjuntament amb les parts implicades regionals.

Hem dissenyat, planificat i organitzat activitats de desenvolupament de capacitats adreçades a un ampli ventall d’actors implicats i produirem una Guia per al desenvolupament de capacitats de les parts implicades.

Formació

Les autoritats regionals reconeixen la importància del desenvolupament dels recursos humans com a mitjà per assolir la eficiència i l’efectivitat en la prestació de serveis públics, inclosa la integració de migrants.

Per tal de mantenir i augmentar l’impuls cap a un estat de coneixement més ampli, el REGIN ha volgut aplicar directrius per actualitzar les competències, els coneixements, les destreses i l’actitud del personal amb l’objectiu d’abordar els punts on hi hagi mancances en la integració migrants.

El resultat previst d’aquesta activitat ha estat un conjunt de Directrius formatives per proporcionar al personal funcionari informació clara sobre la integració de migrants i incorporar la diversitat com a tema transversal als serveis públics.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close