Recursos per a les regions

Laboratori d’integració

Cada regió associada desenvoluparà una acció d’integració dirigida a un àmbit o dimensió que s’hagi identificat als indicadors d’integració, amb l’excepció d’Escània, que aplicarà una acció innovadora específica centrada en la comunicació sanitària per posar a prova una pràctica innovadora destinada a afavorir la integració social i traslladar-ne les conclusions a tots els socis. Les accions d’integració aplicaran el Marc d’avaluació desenvolupat en el context del projecte. Les accions regionals es compartiran amb els socis per donar-los l’oportunitat de poder desenvolupar-les per la seva banda.

A més, aquest apartat oferirà una base de dades de pràctiques i experiències recollides no només a les regions sòcies del REGIN, sinó també d’altres autoritats regionals dels Estats Membres de la UE. A partir dels criteris d’avaluació definits es desenvoluparà una eina senzilla de cerca amb filtres. La base de dades es complementarà amb el mapatge visual de les pràctiques per facilitar la cerca i impulsar l’ús del Laboratori d’integració.

Recursos per a les regions

Regions pilot

Azores

+
-
The action of the Regional Directorate for Communities under the Presidency of the Azores Government is based on the dual aspect of preserving cultural identity and integrating immigrant, emigrated and returned communities.

Campania

+
-
Migrant integration in Campania Region is managed through the General Directorate for Social and Welfare Policies. The Directorate focuses in particular on policies to promote the integration of non-EU immigrants into the labour market.

Catalonia

+
-
The Department for Labour, Social Affairs and Families is the entity responsible for the Catalan Government’s migration management through the Secretariat for Equality, Migration and Citizenship.

Murcia

+
-
The Directorate General for Social Services and Relations with the Third Sector under the Regional Ministry of Women, Equality, Family and Social Policy is the entity responsible for developing the Region of Murcia’s policies for the promotion and integration of immigrants.

Puglia

+
-
The Division for Citizen Security, Migration and Social Anti-mafia Policies of the Regional Presidency draws up the three-year plans for migration policies. It oversees and coordinates the activities for Puglia Region relating to policies on reception, social and health care, integration and training for migrant populations.

Skåne

+
-
The Skåne County Administrative Board (Lansstyrelsen) has the mission to promote capacity and preparedness for the reception of newly arrived migrants. It conducts its work through a model called Partnership Skåne which brings together the County Administrative Board, Region Skåne, Public Employment Service, municipalities, universities and civil society organizations.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close