Regionernas resurser

Integrationslabb

Varje samarbetsregion kommer att utveckla en integrationsåtgärd som inriktar sig på ett område eller en dimension som identifierats genom integrationsindikatorerna, utom Skåne, som implementerar en specifik innovativ åtgärd, fokuserad på hälsokommunikation, för att pröva en innovativ metod som skall främja social integration och ge alla samarbetspartners tillgång till de lärdomar som dragits. Integrationsåtgärderna kommer att följa utvärderingsramen , som utvecklats inom ramen för projektet. Regionala åtgärder kommer att delas med anknutna partners för att ge dem möjligheten att också utveckla dem.

Dessutom kommer det här avsnittet tillhandahålla en databas med metoder och erfarenheter som samlats in inte bara från Regins samarbetsregioner utan även från andra regionala myndigheter inom EU:s medlemsstater. Ett användarvänligt verktyg för sökning och filtrering kommer att arbetas fram baserat på de definierade utvärderingskriterierna. Databasen kommer att kompletteras med en visuell kartläggning av metoderna för att underlätta sökningen och uppmuntra användandet av detta integrationslabb.

Regionernas resurser

Försöksregioner

Azores

+
-
The action of the Regional Directorate for Communities under the Presidency of the Azores Government is based on the dual aspect of preserving cultural identity and integrating immigrant, emigrated and returned communities.

Campania

+
-
Migrant integration in Campania Region is managed through the General Directorate for Social and Welfare Policies. The Directorate focuses in particular on policies to promote the integration of non-EU immigrants into the labour market.

Catalonia

+
-
The Department for Labour, Social Affairs and Families is the entity responsible for the Catalan Government’s migration management through the Secretariat for Equality, Migration and Citizenship.

Murcia

+
-
The Directorate General for Social Services and Relations with the Third Sector under the Regional Ministry of Women, Equality, Family and Social Policy is the entity responsible for developing the Region of Murcia’s policies for the promotion and integration of immigrants.

Puglia

+
-
The Division for Citizen Security, Migration and Social Anti-mafia Policies of the Regional Presidency draws up the three-year plans for migration policies. It oversees and coordinates the activities for Puglia Region relating to policies on reception, social and health care, integration and training for migrant populations.

Skåne

+
-
The Skåne County Administrative Board (Lansstyrelsen) has the mission to promote capacity and preparedness for the reception of newly arrived migrants. It conducts its work through a model called Partnership Skåne which brings together the County Administrative Board, Region Skåne, Public Employment Service, municipalities, universities and civil society organizations.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close