Regionernas resurser

Integrationslabb

Databasen och kartan för integrationslabbet är utformad för att fungera som ett instrument för ömsesidigt lärande delgivande av erfarenheter kring integration av invandrare på regional nivå, och för att framhäva de lärdomar som dragits från varje metod och överförbara tips. I varje metod betonas den regionala myndighetens bidrag, antingen direkt eller indirekt genom sociala aktörer.

Regins riktlinjer för utvärdering lyfter fram inspirerande element och utrymme för förbättringar för varje metod, med fokus på 7 viktiga aspekter av integration av invandrare på regional nivå:

 • Kommunikation
 • Inkludering
 • Innovation
 • Förvaltning på flera nivåer
 • Ett tillvägagångssätt med flera intressenter
 • Övervakning och utvärdering
 • Hållbarhet

När du klickar på en region på kartan visas en regional informationspanel med en länk till resultaten från Mipex-R, om de är tillgängliga, tack vare anslutningen mellan Regins integrationslabb och webbplatsen för Mipex-R. I denna avdelning visas också en översikt över regionens kontext med regionala statistiska uppgifter och deras källor, om de är tillgängliga. Dessa inkluderar:

 • regionens totala befolkning;
 • antalet invånare från länder utanför EU i regionen;
 • arbetslöshetssiffrorna för hela befolkningen, för tredjelandsmedborgare och för kvinnliga tredjelandsmedborgare;
 • andelen unga som inte deltar i utbildning, sysselsättning eller yrkesutbildning (NEET) för medborgare, tredjelandsmedborgare och kvinnliga tredjelandsmedborgare;
 • antalet människor som riskerar att drabbas av fattigdom eller social utslagning i regionen;
 • och regionens typologi mellan stad och landsbygd.

Som en del av Regins integrationslabb har varje partnerregion dessutom utvecklat en integrationsåtgärd som fokuserar på ett område eller en dimension som identifierats genomintegrationsindikatorerna. Alla utom Skåne, som genomför en särskild innovativ åtgärd med fokus på hälsokommunikation. Detta ger en möjlighet att testa innovativa metoder för att främja social integration och få erfarenheter som kommer att bidra till databasen och kartan för integrationslabbet.

Hur kan du bidra?

Fyll i vår enkät och dela med dig av dina exempel på regionala integrationsmetoder. Du kan fylla i uppgifterna på följande språk: engelska, franska, tyska, spanska, italienska, grekiska, portugisiska och svenska. Du kan också hänvisa till våra riktlinjer och vår ordlista för att underlätta utbytet av relevant information.

Eftersom databasen är tänkt som ett verktyg för ömsesidigt lärande och utbyte med fokus på innovativa metoder, utmaningar och lärdomar är vi särskilt intresserade av att läsa i ditt bidrag om hur ni har hanterat konkreta problem som ni har stött på när ni arbetat med integrationsmetoder på regional nivå och vilka lösningar ni har kommit fram till för att övervinna dem.

Detta frågeformulär kommer att hjälpa vårt forskarlag att analysera och kategorisera åtgärden i databasen.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss på: reginproject@crpm.org

Regionernas resurser

Försöksregioner

Azores

+
-
The action of the Regional Directorate for Communities under the Presidency of the Azores Government is based on the dual aspect of preserving cultural identity and integrating immigrant, emigrated and returned communities.

Campania

+
-
Migrant integration in Campania Region is managed through the General Directorate for Social and Welfare Policies. The Directorate focuses in particular on policies to promote the integration of non-EU immigrants into the labour market.

Catalonia

+
-
The Department for Labour, Social Affairs and Families is the entity responsible for the Catalan Government’s migration management through the Secretariat for Equality, Migration and Citizenship.

Murcia

+
-
The Directorate General for Social Services and Relations with the Third Sector under the Regional Ministry of Women, Equality, Family and Social Policy is the entity responsible for developing the Region of Murcia’s policies for the promotion and integration of immigrants.

Puglia

+
-
The Division for Citizen Security, Migration and Social Anti-mafia Policies of the Regional Presidency draws up the three-year plans for migration policies. It oversees and coordinates the activities for Puglia Region relating to policies on reception, social and health care, integration and training for migrant populations.

Skåne

+
-
The Skåne County Administrative Board (Lansstyrelsen) has the mission to promote capacity and preparedness for the reception of newly arrived migrants. It conducts its work through a model called Partnership Skåne which brings together the County Administrative Board, Region Skåne, Public Employment Service, municipalities, universities and civil society organizations.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close