REGIN-PROJEKTET

Regioner för
invandrar- och
flyktingintegrering

Regin
-projektet

Regioner för invandrar- och flyktingintegrering Regin-projektet upprättades med syfte att införliva invandrar- och flyktingintegration i sociala sammanhållningsåtgärder på regional nivå genom att etablera en gemensam struktur för att underlätta, vägleda och förbättra regioners resultat med hjälp av nyskapande verktyg.

Regionernas resurser

Regin hade för avsikt att utveckla verktyg för att hjälpa regionerna att samarbeta mellan myndighets- och civilsamhällsnivåer i syfte att tillämpa mer konsekventa integrationsåtgärder

Regin-projektet

Regionernas resurser

Nyhetsbrev

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close