REGIN project

Publikationer

 • Kommunikationsmaterial
Broschyr om Regin-projektet

Regin-projektet upprättades med syfte att införliva invandrare och flyktingar i sociala sammanhållningsåtgärder på regional nivå genom att skapa en gemensam struktur som skall underlätta, vägleda och förbättra regioners resultat med hjälp av nyskapande verktyg.

Ladda ner vår broschyr för mer information på:


 • Kommunikationsmaterial
REGINS HÖJDPUNKTER – IMPLEMENTERINGENS FÖRSTA ÅR

 • Indikatorer
MIPEX-R och utfallsindikatorer

Denna uppsättning av regionala indikatorer som baseras på standardiserade frågeformulär prövas i projektets sex samarbetsregioner: Azorerna (PT), Campania (IT), Katalonien (ES), Murcia (ES), Apulien (IT) och Skåne (SE).

Resultaten samlas i en dubbel uppsättning data: datauppsättningen för de regionala integrationsåtgärderna för invandrare, ”Mipex-R”, och uppsättningen för ”regionala resultat”.


 • Verktyg
Riktlinjerna för kapacitetsutveckling

Det här dokumentet innehåller riktlinjer för att hjälpa regionala myndigheter att stärka förmågan att samarbeta med sina regionala nyckelaktörer för att framgångsrikt utveckla och genomföra integrationsåtgärder i deras region.


 • Verktyg
Riktlinjerna för utvärdering

Som en del av den verksamhet som planerats inom ramen för ”Integreringslabbet” är detta gemensamma ramverk och tabell för utvärdering som representerar en rad nyckelfrågor, utformat för att hjälpa regionerna att utvärdera sina åtgärder när det gäller integration av invandrare och flyktingar.


 • Verktyg
Riktlinjerna för utbildning

Regins riktlinjer för utbildning för regional personal består av fyra oberoende moduler som tillsammans utgör totalt 4 timmars utbildning, samt en inledningsmodul. Målet med dessa riktlinjer är att uppdatera de anställdas kompetens, kunskap, färdigheter och attityd i syfte att åtgärda identifierade brister i resultat när det gäller invandrares integration. Ämnena för de olika modulerna är de följande:

 • Modul 0 – Allmän information
 • Modul 1 – Socialt ingripande: introduktion till grunderna. Interkulturellt mottagande och social integration
 • Modul 2 – Administrationens hantering av mångfald. Integration och inkludering i offentliga förvaltningar
 • Modul 3 – Mottagande av invandrare i offentlig förvaltning. Diskriminering, rasism och främlingsfientlighet. Invandring och diskriminering
 • Modul 4 – Stereotyper och fördomar. Åtgärder för att undvika diskriminering. Stöd i sökandet efter innovativa lösningar: fördjupad intervju och diagnos. Resursnätverk och hänvisning till andra stödresurser. Kommunikationsfärdigheter.

För fullständig information, var vänlig se avsnittet om riktlinjerna för utbildning på Regins hemsida.


 • Rapporter
’My path forward’

Denna publikation som är gjord av Save the Children Sweden i samarbete med Partnership Skåne, som en del av Regin-projektet, presenterar en metodologi för att tillhandahålla en underlättande strategi och en stödjande omgivning som ledsagar individen och fyller de tomrum där den offentliga sektorns erbjudanden inte matchar individens behov.

Principen bygger på en processledare vars roll är att stödja, vägleda och ge information om det nya samhället och allt som händer under resan mot förståelsen av ett nytt land och en ny situation.


 • Mötesprotokollet
PROTOKOLL FRÅN DET TREDJE EXTERNA NÄTVERKSMÖTET SOM HÖLLS DEN DEN 21 OKTOBER 2021

 • Mötesprotokollet
PROTOKOLL FRÅN DET ANDRA EXTERNA NÄTVERKSMÖTET SOM HÖLLS DEN 26 JANUARI 2021

 • Mötesprotokollet
PROTOKOLL FRÅN DET FÖRSTA EXTERNA NÄTVERKSMÖTET SOM HÖLLS DEN 11 SEPTEMBER 2020

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close